{"total":1,"stores": [ {"name":"KS TOOLS","web_address":Số 23, ngách 8, ngõ 419 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/place/Viettool+VN+Co.,LTD/@20.9831037,105.8775401,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x3135addebabab713:0x9e307d84511071bc!2sViettool+VN+Co.,LTD!8m2!3d20.9831037!4d105.8797288!3m4!1s0x3135addebabab713:0x9e307d84511071bc!8m2!3d20.9831037!4d105.8797288?hl=vi-VN